Elektromagnetni ventil ICV

Karatkeristike i prednosti

 • Izdržljivi "HUNTER" elektromagnetni ventil
  Obezbeđuje pouzdano delovanje i dug radni vek
 • Visokokvalitetna konstrukcija, do 15 bara pritiska
  Izrađen od izdržljivih materijala otpornih na habanje
 • Unutrašnji prelivni sistem sa ručnim upravljanjem
  Lak za upotrebu i čuva šahtu za ventile u suvom stanju
 • Kontrola protoka vode bez povećane potrebe rukovanja
  Odvojeno podesivi protok vode ka svakoj zalivnoj zoni sistema
 • Čvrst oslonac membrane
  Štiti membranu od oštećenja pri teškim radnim uslovima
 • Mogućnost malog protoka
  Omogućuje rad sa Hunter proizvodima za mikro navodnjavanje
 • Vijci poklopca i čelično jezgro elektromagnetnog ventila
  Zaštićeni su od ispadanja prilikom servisiranja ventila
 • Mogućnost modela sa DC solenoidom
  Omogućuje rad sa Hunter upravljačkim jedinicama na baterije
 • Mogućnost ugradnje Accu-Set™ regulatora pritiska vode
  Numeričko podešavanje i regulacija pritiska vode za preciznu kontrolu sistema

Modeli

Slika ICV-101G
1" plastični ravni ventil
SlikaICV-151G
1½" plastični ravni ventil
SlikaICV-201G
2" plastični ravni ventil
SlikaICV-301
3” plastični ravni/ugaoni ventil
 

Dimenzije

 • ICV-101G - 1"
  -14,0 cm visina
  -12,0 cm dužina
  -10,0 cm širina
 • ICV-151G - 1/2"
  -18,0 cm visina
  -17,5 cm dužina
  -14 cm širina
 • ICV-201G - 2"
  -18,0 cm visina
  -17,5 cm dužina
  -14,0 cm širina
 • ICV-301G - 3"
  -27,3 cm visina
  -23,5 cm dužina
  -19,0 cm širina

Radni parametri

 • PROTOK:
  -ICV 101: od 0,06 do 9 m³/čas, odnosno od 0,4 do 150 litara/minut
  -ICV 151: od 17 do 31 m³/čas, odnosno od 75 do 510 litara/minut
  -ICV 201: od 9 do 34 m³/čas, odnosno od 150 do 560 litara/minut
  -ICV 301: od 34 do 68 m³/čas, odnosno od 560 do 1135 litara/minut
 • PRITISAK:
  od 1,5 do 15 bara, odnosno od 150 do 1500 kPa
 • ELEKTROMAGNETNI VENTIL:
  - za 24 V (naizmenični napon), pri 60 Hz 350 mA struja promene stanja, 190 mA struja održavanja stanja
  - za 24 V (naizmenični napon), pri 50 Hz 370 mA struja promene stanja, 190 mA struja održavanja stanja
 
Slika