SENZOR RAIN-CLIK

Karatkeristike i prednosti

 • Jedinstvena "Hunter" osobina brze reakcije
  Nije potrebna akumulacija vode da bi uređaj izvršio isključenje sistema.
 • Modularne montažne osobine
  Širok izbor mogućnosti za montažu, zavisno od radnih uslova; u žljebu, na zidu ili na stubu.
 • Podesiv za maksimalno suve periode
  Podešavanje za restart zalivanja pod različitim uslovima i količinama padavina.
 • Održavanje čistoće i ispravnosti patentom zaštićenog senzorskog mehanizma
  Nema potrebe - samo podesi i zaboravi.
 • Priloženo 7,5 m dvožilnog kabela odgovarajuće dimenzije
  Jednostavna i brza ugradnja na postojeći ili na nov zalivni sistem.
 • Opcionalni prekidač za isključenje
  Daje dodatnu fleksibilnost sistema.
 • Senzor za kišu i mraz
  Isključuje sistem kada temperature padne ispod 3°C.
 • Kompatibilan sa većinom upravljačkih jedinica
 • Pet godina garancije
  "Hunter" svoje proizvode prodaje i po potrebi zamenjuje pod najboljim industrijskim garancijama.

Modeli

 • Rain-Clik
  standardni sensor za kišu
 • RFC
  sensor za kišu i mraz
 • WR-Clik
  bežični sistem senzora za kišu
 • WRF-Clik
  bežični sistem senzora za kišu i mraz

Dimenzije

 • RAIN-CLIK senzor:
  -6,4 cm visina
  -18,0 cm dužina
 • WR-Clik odašiljač:
  -7,6 cm visina
  -20,0 cm dužina
 • WR-Clik prijemnik:
  -8,3 cm širina
  -10,0 cm visina