Senzor FLOW-SYNC

Karatkeristike i prednosti

 • Jednostavna konekcija putem dve žice sa ACC i I-Core upravljačima
  (do 300 m udaljenosti)
 • Šalje informacije upravljaču o protoku vode (galoni ili litre), za snimanje proto-ka i u svrhu promatranja protoka
 • Snažna vodootporna konstrukcija
  (koristi se sa odgovarajućim telom senzora)
 • Automatski isključuje sistem u slučaju prekomerene potrošnje vode
 • Promatra nivo protoka vode zone za reakcije stanja pri velikom ili niskom protoku
 • Pomaže u sprečavanju oštećenja i gubitaka od curenja i pucanja u sistemu cevi

Modeli

 • HFS FLOW-SYNC
  sensor koji se koristi sa ACC i I-Core upravljačima
  (telo senzora se kupuje zasebno)