Upravljačka jedinica ECO LOGIC

Karatkeristike i prednosti

 • Veliki displej sa tečnim kristalima
  Interaktivne ikonice će nam u trenutku pokazati sve podatke koje želimo videti ili podesiti, a programiranje je jednostavno jer nema jezičkih barijera.
 • 3 potpuno nezavisna programa
  Svaki sa odvojenim dnevnim ciklusima i 4 startnih vremena zalivanja, pruža potpunu prilagodivost i za zalivne površine.
 • Prilagođenje godišnjem dobu (između, 10% i 150%)
  Jednostavno, prateći prikaz na displeju, u koracima od po 10%, moguće je prilagoditi programiranu količinu zalivanja, prema okolnostima tekućeg godišnjeg doba.
 • Mogućnost priključenja senzora za kišu
  Na rednoj spojnici u kućištu tajmera, postoji mesto za priključenje raznih senzora: za kišu, za vlažnost, za temperaturu ili za vetar.
 • Trajnamemorija
  Programirani podaci se trajno čuvaju u memoriji uređaja i u slučaju prekida napajanja, bez potrebe za baterijom.

Modeli

 • ELC-401i-E
  -upravljačza 4 zalivne zone
  -unutrašnji model
 • ELC-601i-E
  -upravljačza 6 zalivnih zona
  -unutrašnji model

Dimenzije

 • Plastično kućište za unutrašnju montažu
  -12,60 vm visina
  -12,60 cm širina
  -3,20 cm dubina

Radni parametri

 • Broj zalivnih zona:4, 6
 • Tip: fiksni
 • Kućište: Spoljašnje/unutrašnje
 • Nezavisni programi: 3 (prilagodljivo)
 • Startna vremena za zalivanje: 4 (prilagodljivo)
 • Maksimalno trajanje zalivanja po zoni: 4 sata
 • Kompatibilan sa Hunter Clik senzorima
  i drugim tipovima senzora za vreme sa mikro-prekidačima
 • Zaobilaženje senzora za kišu
 • Programirano zadržavanje zalivanja zbog kiše:
  od 1 do 7 dana
 • Manualni ciklus
 • Test programa
  dozvoljava brzu proveru sistema
 • Quick Check™
 • Trajna memorija
 • Automatska zaštita od strujnog udara
 • Sezonska podešenja (globalno):
  od 10% do 150%
 • Zadržavanje zalivanja između zona (maksimalno):
  4 sata
 • Prilagodljivi programi
  omogućuju upravljaču da bude jednostavan za upotrebu
 • Garancija: 2 godine