Home > Vesti

Vesti

ECO-MAT 16 MM

Velika inovacija u podpovršinskom navodnjavanju

Dizajniran da odgovara različitim područjima koji se teško navodnjavaju, Eco-Mat koristi specijalno projektovanu kombinaciju linijskih kapajućih cevi I platna, koji jednako raspoređuju vodu ispod površine tla. Eco-Mat se sastoji od Hunter specijalnih kapajućih cevi umotanih u platno I pričvršćenih na specijalno platno.Eco-Mat se tada postavlja u zemljište koje treba navodnjavati, direktno ispod biljnog materijala. Kada se voda pusti kroz sistem, cevi se pune I zasićuju Eco-Mat. Ovim načinom navodnjavanja nikada nema vode na površini tla, i prometne površine kao što su zabavni parkovi, gradski parkovi ili komercijalni kompleksi se mogu koristiti tokom celog dana bez potrebe za zatvarenjem prostora radi površinskog navodnjavanja ili brige o vandalizmu.

Eco-Mat se takođe pokazao kao visoko efikasno rešenje za navodnjavanje zelenih krovnih površina. Zelene krovne površine koriste specijalno dizajnirano zemljište za uzgajanje biljaka koje dozvoljava mnogo veći odvod vode nego prirodno zemljište. Teško je uzgajati biljke u ovakvim uslovima jer zadržava veoma malo vode. Eco-Mat pruža 100% navodnjavanje za dato područje i zadržava oko 2 litre vode na svaki kvadratni metar prostirke. Kada se Eco-Mat zasiti vodom, služi kao rezervoar za vodu odakle biljke mogu da se navodnjavaju.

Slika
Slika
Slika